Obvezni podaci na hrvatskim web stranicama

Mnogi upiti pristigli su nam upravo na ovu temu. PRAVILA, PRAVILA, PRAVILA…. Većina korisnika nije upoznata o trenutnim pravilima o obveznim podacima na hrvatskim web stranicama. Vjerujemo da ne želite imati bliski susret s Državnim inspektoratom, te zbog toga svakako provjerite imate li na svojoj web stranici ove stavke:

  • Naziv i skraćeni naziv tvrtke
  • Sjedište
  • Sud kod kojeg je tvrtka upisana u Sudski registar
  • Broj pod kojim je tvrtka upisana u Sudski registar
  • Iznos temeljnog kapitala trgovačkog društva, te da li je temeljni kapital uplaćen u cijelosti
  • Ukoliko nije uplaćen u cijelosti, potrebno je navesti koji dio temeljnog kapitala nije uplaćen
  • Kod dioničkog društva, ukupan broj izdanih dionica i njihovi nominalni iznosi
  • Prezimena i najmanje jedno ime člana Uprave društva
  • Kod dioničkog društva članovi uprave, odnosno izvršni direktori i predsjednik nadzornog odnosno upravnog odbora
  • Tvrtka i sjedište institucije kod koje se drži račun i broj tog računa

 

Kolike su kazne?

Iz Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 52/00, 118/03)

Čl. 630.

“Za prekršaj iz prethodnog stavka ovoga članka može se izreći novčana kazna najviše do iznosa od 50.000,00 kuna.

Za prekršaj kaznit će se član društva, član uprave ili nadzornog odbora ili likvidator koji je po odredbama ovoga Zakona ili statuta, odnosno društvenog ugovora trgovačkog društva odgovorna osoba u društvu glede radnje iz stavka 1. ovoga članka učinjene kao prekršaj, novčanom kaznom do iznosa od 7.000,00 kuna a ako je učinjena teža povreda propisa radi stjecanja protupravne imovinske koristi novčanom kaznom do iznosa od 50.000,00 kuna.”

Originalne tekstove navedenih Zakona možete provjeriti na www.nn.hr.

 

Što je s vlasnicima obrta? 

Ovaj zakon odnosi se na sva trgovačka društva koja su registrirana kao d.o.o. ili kao d.d., za obrte navedeni zakon ne vrijedi.

 

Potrebna Vam je pomoć?

Provjerite imate li sve podatke  na svojoj web stranici, ukoliko podaci nedostaju, a nemate mogućnost izmjene svakako nas kontaktirajte kako bi Vam mi ažurirali potrebne informacije.

También te puede interesar..

es_ESEspañol