EU

PROJEKTI

< mi. stvaramo. >

Unaprijeđenje poslovanja tvrtke Informatika Fortuno uvođenjem ISO normi

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014 – 2020, konkretno, iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz natječaj „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“.

Kontakt relevantnih institucija:
Europski strukturni investicijski fondovi (www.strukturnifondovi.hr).

Smjernice društvene odgovornosti
Edukacija o jednakim mogućnostima i nediskriminaciji
5S metoda

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Informatika Fortuno d.o.o.

Projekt je odobren u smislu unapređenja poslovanja i osnaživanja kapaciteta tvrtke Informatika Fortuno kroz uvođenje međunarodno priznatih normi, a sve kako bi se ostvarili definirani ciljevi. Konkretno, predmetnom investicijom tvrtka je uložila u uvođenje normi ISO 9001, ISO 20000-1 i ISO 27001. Cilj istog je povećati vlastitu konkurentnost čime će se stvoriti preduvjeti za rast fizičkog obujma posla što će generirati potrebu za zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, uz rast prihoda. Konkretno, uspješnom provedbom predmetnog ulaganja doći će do (između ostalog):

 • Povećanja prihoda od prodaje i ostvarenja prihoda od izvoza.
 • Očuvanja postojećih i otvaranja novih radnih mjesta.
 • Optimizacije 9 poslovnih procesa.
 • Smanjenja troškova rada i povećanja produktivnosti.
 • Upravljanje i vođenje dokumentacije će biti transparentno i kvalitetno čime će se smanjiti operativni troškovi, uklonit će se mogućnost ljudskih pogrešaka te će se osigurati plan sukcesije.
 • Primjenom korektivnih radnji i praćenjem nesukladnosti osigurat će se eksternalizacija (samo) usluga vrhunske kvalitete te će se prevenirati buduće nesukladnosti.
 • Izradom razrađenih scenarija za sve potencijalne rizike isti će se minimizirati te će se tvrtka apriorno moći prilagoditi na sve opasnosti i promjene.
 • Vodit će se jasna i sustavna briga o podacima te će se spriječiti mogućnost kopiranja.

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 532.750,00 HRK od kojih je 272.819,00 HRK bespovratno.

Razdoblje provedbe projekta je od 05.10.2018.-05.10.2019.

Informatika Fortuno d.o.o.
Dragutina Žanića-Karle 27a
32100 Vinkovci

Kontakt osoba:

 • Mario Levanić
 • Broj telefona osobe za kontakt: +385 98 842 470
 • Adresa elektronske pošte osobe za kontakt: mario.levanic@fortuno.hr

Internacionalizacija poslovanja tvrtke
Informatika Fortuno d.o.o

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020, konkretno, iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz natječaj „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2“.

Kontakt relevantnih institucija:

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost
Informatike Fortuno d.o.o.

Projekt je odobren u cilju internacionalizacije poslovanja tvrtke Informatika Fortuno sudjelovanjem na međunarodnim sajmovima u svojstvu izlagača, a sve kako bi se poboljšala njezina prisutnost na tržištu. Na taj će se način stvoriti preduvjeti za planirani rast poslovanja što će generirati potrebu za zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, uz rast prihoda. Dodatno, uspješnom provedbom predmetnog ulaganja došlo je do/doći će do (između ostalog)

 • Smanjenja ovisnosti o domicilnom tržištu što posljedično dovodi do:
  – Rasta prihoda od prodaje
  – Ostvarenja prihoda od izvoza
 • Očuvanja postojećih radnih mjesta
 • Planiranog otvaranja novih radnih mjesta
 • Sudjelovanjem na međunarodnim sajmovima u svojstvu izlagača tvrtka je poboljšala konkurentnost na inozemnom tržištu kroz predstavljanje vlastitih rješenja/proizvoda
 • Izlazak na 8 ciljanih tržišta (Švedska, Finska, Njemačka, Austrija, Nizozemska, Danska, SAD, UK)
 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 329.365,00 kuna od kojih je 206.010,51 kn bespovratno.

Razdoblje provedbe projekta je od 01.06.2019. – 01.07.2020.

Korisnik: Informatika Fortuno d.o.o.
Adresa: Dragutina Žanića-Karle 27a, 32 100 Vinkovci

Kontakt osoba:

 • Mario Levanić
 • Broj telefona osobe za kontakt: +385 98 842 470
 • Adresa elektronske pošte osobe za kontakt: mario@fortuno.hr

„Unaprjeđenje poslovanja tvrtke Informatika Fortuno
ulaganjem u IKT rješenja“

Kontakt relevantnih institucija:

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost
Informatike Fortuno d.o.o.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014 – 2020, konkretno, iz Europskog fonda za regionalni razvoj, kroz natječaj „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2“. Predmetnom investicijom tvrtka Informatika Fortuno je uložila u uvođenje suvremenih IKT rješenja. Cilj je povećati vlastitu konkurentnost čime će se stvoriti preduvjeti za rast fizičkog obujma posla što će generirati potrebu za zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, uz rast prihoda.

Konkretno, uspješnom provedbom predmetnog projekta doći će do (između ostalog):

 • Rasta prihoda.
 • Očuvanja postojećih i otvaranja novih radnih mjesta.
 • Optimizacije poslovnih procesa.
 • Povećanja produktivnosti.
 • Ubrzanje procesa izrade ponude.
 • Ubrzavanje procesa izrade web i mobilnih aplikacija.
 • Smanjenja troškova održavanja.
 • Smanjenje papirologije i prebacivanje papirnatih procesa u elektroničke (smanjenje potrošnje papira i printera).
 • Prestanak ovisnosti o vanjskim pružateljima usluga najma servera.

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 675.186,13 HRK od kojih je 319.394,15 HRK bespovratno.


Razdoblje provedbe projekta je od 10.10.2019. – 10.10.2020.

Informatika Fortuno d.o.o.
Dragutina Žanića-Karle 27/a
32 100 Vinkovci, Hrvatska

Kontakt osoba:

 • Mario Levanić
 • Broj telefona osobe za kontakt: +385 98 842 470
 • Adresa elektronske pošte osobe za kontakt: mario.levanic@fortuno.hr
 •  

Smart wastewater treatment plant – o projektu

Inovativni i pametni način pročišćavanja voda koji se povezuje i upravlja putem mobilnih uređaja i web platforme.

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost
Informatike Fortuno d.o.o.

Projekt ima za cilj  razviti pametni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u manjim mjestima gdje ne postoje industrijski pročišćivaći te na taj način smanjiti zagađenje okoliša i doprinijeti očuvanju istoga. Projekt se sastoji od „smart“ dijela koji uključuje izradu elektronike, programiranje elktronike, izradu web i mobilne aplikacije. Ovaj dio radi Hrvatski partner na projektu Informatika Fortuno. Drugi dio projekta radi Aqualine Z+Z Kft. I to je zapravo okosnica projekta jer se tu razvija uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.

Ideja je sve to povezati i na kraju dobiti konkurentan proizvod koji daje vrijednost više jer omogućuje udaljeni nadzor nad više sličnih uređaja te omogućuje manjim mjestima da se brinu  za svoj okoliš.

Glavni korisnik projekta: Hamag Bicro

Korisnici projekta : Informatika Fortuno d.o.o. i Aqualine Z+Z Kft.

Iznos sredstava Europske unije(projekt): 239.803,26€

Iznos sredstava Europske unije(LB/B dio): 119.916,63€

Početak projekta:01. rujna 2020

Kraj projekta: 28.veljača.2022.

Informatika Fortuno d.o.o.
Dragutina Žanića-Karle 27/a
32 100 Vinkovci, Hrvatska

Kontakt osoba:

 • Mario Levanić
 • Broj telefona osobe za kontakt: +385 98 842 470
 • Adresa elektronske pošte osobe za kontakt: mario.levanic@fortuno.hr

Informatika Fortuno – uvođenje digitalnih rješenja u poslovanje u svrhu digitalne transformacije“ 

NPOO.C1.1.2.R3-I3.01.0075

Kontakt relevantnih institucija:

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.: Financira Europska unija – NextGenerationEU.

 

Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost
Informatike Fortuno d.o.o.

Projekt je odobren u sklopu natječaja „Bespovratne potpore za digitalizaciju“ (NPOO.C1.1.2.R3-I3.01) s ciljem uvođenja novih digitalnih rješenja u poslovanje ulaganjem u digitalne alate i izgradnju digitalnih kapaciteta djelatnika, kako bi se unaprijedili proizvodni postupci, poslovne i organizacijske prakse optimizacijom, transformacijom i digitalizacijom poslovnih procesa, sa svrhom provođenja digitalne transformacije što podrazumijeva promjenu postojećeg poslovnog modela, a rezultirat će povećanjem efikasnosti i produktivnosti te jačanjem tržišne pozicije tvrtke i posljedično rastom prihoda od prodaje te ostvarenjem prihoda od izvoza.

Konkretno, uspješnom provedbom projekta doći će do (između ostalog):

 • Rasta prihoda od prodaje
 • Ostvarenja prihoda od izvoza
 • Zadržavanja postojećih, uz planirano zapošljavanje novih djelatnika
 • Smanjenja troškova poslovanja
 • Povećanja resursne učinkovitosti
 • Povećanja kvalitete proizvoda
 • Optimizacije poslovnih procesa

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 131.478,54 EUR

EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 72.466,66 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 01.01.2023. – 01.01.2024.

Kontakt osoba:

 • Mario Levanić
 • Broj telefona osobe za kontakt: +385 98 842 470
 • Adresa elektronske pošte osobe za kontakt: levanic@fortuno.hr
hrHrvatski