Kvalitetu tvrtke Informatika Fortuno d.o.o. prepoznale su institucije Europske unije koje podupiru naš projekt pod nazivom:

Unaprjeđenje poslovanja tvrtke Informatika Fortuno uvođenjem ISO normi

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014 – 2020, konkretno, iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz natječaj „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“.

Projekt je odobren u smislu unapređenja poslovanja i osnaživanja kapaciteta tvrtke Informatika Fortuno kroz uvođenje međunarodno priznatih normi, a sve kako bi se ostvarili definirani ciljevi. Konkretno, predmetnom investicijom tvrtka je uložila u uvođenje normi ISO 9001, ISO 20000-1 i ISO 27001. Cilj istog je povećati vlastitu konkurentnost čime će se stvoriti preduvjeti za rast fizičkog obujma posla što će generirati potrebu za zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, uz rast prihoda. Konkretno, uspješnom provedbom predmetnog ulaganja doći će do (između ostalog):
• Povećanja prihoda od prodaje i ostvarenja prihoda od izvoza.
• Očuvanja postojećih i otvaranja novih radnih mjesta.
• Optimizacije 9 poslovnih procesa.
• Smanjenja troškova rada i povećanja produktivnosti.
• Upravljanje i vođenje dokumentacije će biti transparentno i kvalitetno čime će se smanjiti operativni troškovi, uklonit će se mogućnost ljudskih pogrešaka te će se osigurati plan sukcesije.
• Primjenom korektivnih radnji i praćenjem nesukladnosti osigurat će se eksternalizacija (samo) usluga vrhunske kvalitete te će se prevenirati buduće nesukladnosti.
• Izradom razrađenih scenarija za sve potencijalne rizike isti će se minimizirati te će se tvrtka apriorno moći prilagoditi na sve opasnosti i promjene.
• Vodit će se jasna i sustavna briga o podacima te će se spriječiti mogućnost kopiranja.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 532.750,00 HRK od kojih je 272.819,00 HRK bespovratno.
Razdoblje provedbe projekta je od 05.10.2018.-05.10.2019.

Informatika Fortuno d.o.o.
Dragutina Žanića-Karle 27a
32100 Vinkovci

Kontakt osoba:
• Mario Levanić, direktor
• Broj telefona osobe za kontakt: +385 98 842 470
• Adresa elektronske pošte osobe za kontakt: mario.levanic@fortuno.hr

Kontakt relevantnih institucija:
Europski strukturni investicijski fondovi (www.strukturnifondovi.hr).

Smjernice društvene odgovornosti
Edukacija o jednakim mogućnostima i nediskriminaciji
5S metoda

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Informatika Fortuno d.o.o.

hrHrvatski