VSŽ- 500 € za izradu/nadogradnju web stranice!

Vukovarsko- srijemska županija objavila je kako je otvoren javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u iznosu od 500 EUR. Smještajnim i ugostiteljskim objektima dodjeljuju se bespovratna sredstva u iznosu od 500€ za izradu ili nadogradnju mrežne stranice. Javni poziv je otvoren do 24.svibnja 2024.

Smještajnim i ugostiteljskim objektima dodjeljuju se bespovratna sredstva u iznosu od 500€ za izradu ili nadogradnju mrežne stranice.

Javni poziv je otvoren do 24.svibnja 2024.

Detaljnije informacije o načinu prijave i potrebnim dokumentima možete pronaći OVDJE .

Korisnici bespovratnih sredstava mogu biti : registrirani iznajmljivači, obrti i pružatelji smještajnih i ugostiteljskih usluga koji svoju djelatnost obavljaju na području VSŽ gdje su i registrirani.
Ukupna vrijednost Javnog poziva je 10.000,00 EUR .

 

Pravo na dodjelu potpora ostvaruju poslovni subjekti koji ispunjavaju sljedeće kriterije:

 • imaju prebivalište, odnosno sjedište, na području Vukovarsko-srijemske županije;
 • podnositelj je registriran za djelatnost za koju se prijava podnosi;
 • objekt za pružanje usluga u ugostiteljstvu se nalazi na području Vukovarsko-srijemske županije;
 • nepostojanje poreznog duga;
 • nepostojanje duga prema Vukovarsko-srijemskoj županiji;
 • nad njima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije i koji trenutno nije u blokadi;
 • poslovni subjekt nije ostvario pravo na potporu za izradu ili nadogradnju mrežne stranice po Javnom pozivu za dodjelu bespovratnih potpora za ulaganje u dodatnu ponudu ugostiteljskih i smještajnih objekata iz Proračuna Vukovarsko-srijemske županije putem projekta „Digitalizacija usluga u turizmu Vukovarsko-srijemske županije“, unatrag pet godina.

Prihvatljive aktivnosti:

 • izrada mrežne stranice ili
 • nadogradnja postojeće mrežne stranice

 

Uz prijavu na Poziv potrebno je dostaviti:

 • Ispunjen i ovjeren obrazac Zahtjeva za jednokratnu potporu (preuzmite OVDJE )
 • Ispunjena i potpisana Izjava o nepostojanju dugovanja prema proračunu Vukovarsko-srijemske županije (preuzmite OVDJE )
 • Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga (ne starija od 30 dana)
 • Neobvezujuću, specificiranu ponudu za izradu ili nadogradnju mrežne stranice
 • Rješenje za ispunjavanje minimalnih tehničkih uvjeta po Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (kopija)

Propisane obrasce možete preuzeti na web stranicama VSŽ www.vusz.hr.

Prijave na ovaj poziv dostavljaju se u digitalnom obliku na e-mail: turizam@vusz.hr

i preporučenom poštom na adresu:

 

Vukovarsko-srijemska županija

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA ULAGANJA

U DODATNU PONUDU UGOSTITELJSKIH I SMJEŠTAJNIH OBJEKATA IZ PRORAČUNA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Glagoljaška 27

32100 Vinkovci

Možda vas također zanima..

hrHrvatski